Back to school Namibia

Wyobrażając sobie świat, w którym każde dziecko ma dostęp do godziwej edukacji.

Kim

Jesteśmy

Back to School Namibia to organizacja charytatywna zarejestrowana we Francji, ale jej pole działania to Namibia. Praca w niej opiera się w 100% na wolontariacie.

Nasza

Misja

Back to School Namibia wspiera dzieci oraz młodzież z dalekiej prownncji namibijskiej poprzez pomoc w usuwaniu barier w dostępie do godziwej edukacji .

Działanie

Back to School Namibia odpowiadajqc na potrzeby szkół zbiera fundusze na zakup wyprawek szkolnych, materiałów edukacyjnych, przyborów sanitarnych. Prowadzi zbiórkę, po czym odnawia używane mundurki szkolne, które potem przekazuje uczniom z małych szkół prowincji.

W dostarczaniu oraz dystrybucji zebranych artykuf6w Back to School Namibia współpracuje z lokalnymi aktywistami, turystami odwiedzającymi Namibię, lodge'ami, przewodnikami.

Jak możesz

Pomóc

- zostań partnerem albo wolontariuszem
- powiedz innym o Back to School Namibia
- bądź z nami w kontakcie, wymień się doświadczeniami
- wspomóż nas donacją pieniężną bądź rzeczową

Obecne zrzutki

Wyprawka szkolna dla dzieciaka z przytuliska Moniki
https://zrzutka.pl/m7j2m2

2000 obiadów dla dzieciaków z przytuliska w Katuturze!
https://zrzutka.pl/jtn3pf